ՄԵՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ծովային Բեռնափոխադրումներ

Այս ծառայությունը համատեղում է ծովային եւ կոնտեյներային բեռնափոխադրումները: Մենք առաջարկում ենք ծառայությունների ճկուն համակարգ շնորհիվ առաջատար ծովային նավագնացության գծերի հետ համագործակցության: Այս հարաբերությունները ապահովում են որակ եւ հնարավորություն արագ եւ արդյունավետ կերպով հարմարվել բեռնափոհադրումների աճող ծավալին:

Երկաթուղային Բեռնափոխադրումներ

Այս տեսակի բեռնափոխադրումը էկոլոգիապես ավելի մաքուր է, մատչելի եւ արագ. Այն հնարավորություն է տալիս Ձեզ օգտվել ստանդարտացված երկաթուղային տրանսպորտային ցանցի առավելություններից, շնորհիվ գերազանց երկաթուղային մասնագետների հետ համագործակցության:

Ավտոմոբիլային Բեռնափոխադրումներ

Այսօր լոգիստիկայի շուկայում ավտոմոբիլային բեռնափոհադրումները ամենատարածված ծառայություններից են շնորհիվ առավելությունների, որոնց թվում հիմնականում առանձնանում են արագաշարժությունը, ճկունությունը, արագությունը, կարողությունը օգտագործել տարբեր երթուղիներ և անհատական առաքման սխեմաներ:

Ավիափոխադրումներ

• Ֆրախտ
• Ավիաբեռնագրի ձևակերպում
• Բեռի փաթեթավորում տերմինալում
• Մաքսային բրոքերական ծառայություններ որակավորված մասնագետների կողմից
• Ամբողջական և հուսալի ինֆորմացիայի տրամադրում պատվերի իրականացման փուլերի և ցանկացած պահի ձեր բեռի գտնվելու վայրի մասին:

Հավաքական բեռների փոխադրումներ բեռնատարներով

Մենք առաջարկում ենք ավտոմոբիլային փոխադրումներ ամբողջ Եվրոպայով, Միջին Ասիայով և ԱՊՀ երկրներով, ներառյալ՝
Հավաքական ևամբողջական բեռների ավտոմոբիլային փոխադրումներ
Մուլտիմոդալ փոխադրումներ
•Շուտ փչացող ապրանքների փոխադրում
•Վտանգավոր բեռների փոխադրում
•Թանկարժեք բեռների փոխադրում
•Գերմեծ և գերծանր բեռների փոխադրում
•Ակցիզային բեռների փոխադրում
•Բեռի առաքման արժեքի հաշվարկ
•Բեռի փոխադրման օպտիմալ ուղու ընտրություն
•Ապահով պահպանում Եվրոպայի պահեստներում (Իտալիս, Բուլղարիա, Գերմանիա, Չեխիա)
•Բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքներ
•Ինֆորմաիցայի տրամադրում բեռի փոխադրման ընթացքի մասին
•Բեռների ապահովագրություն

Հավաքական բեռների փոխադրումներ բեռնախցիկներով

•Բեռների առաքում բեռնախցիկով «Դռնից դուռ» մեխանիզմով՝ բեռնախցիկի ընդունումը ուղարկողի կողմից և  առաքումը ստացողին ըստ կատարման հայտի
•Բեռների առաքում բեռնախցիկով “Դռնից մինչև նավահանգիստ կամ նշանակման վայր”, բեռնախցիկի առաքում մեքենայով մինչև պատվիրատուի կողմից նշանակված հասցե, բեռի ընդունում, անհրաժեշտ ձևակերպումների ապահովում, բեռնախցիկի հետ ուղարկում նավահանգիստ կամ պատվիրատուի կողմից  նշանակված վայր
•Բեռնախցիկի առաքում նավահանգիստ և բարձում նավի վրա
•Բեռնախցիկի առաքում երկաթուղային կայան և դրա բարձում պլատֆորմի վրա
•Պատվիրատուի ներկայությամբ բեռնախցիկի պլոմբավորում
•Ծովային և երկաթգծային փաստաթղթերի ձևակերպում
•Բեռների փոխադրման տեխնիկական սխեմաների մշակում
•Փոխադրման օպտիմալ ուղիների մշակում
•Գերմեծ բեռների փոխադրման գծագրերի մշակում
•Վտանգավոր և բարդ բեռների փոխադրում
•Բեռնախցիկի փոխադրման համար նախատեսված բոլոր ծախսերի վճարում տրամադրում պատվիրատուին:
•Բեռնափոխադրումների կազմակերպման հետ կապված խորհրդատվության տրամադրում

Ոչ ստանդարտ բեռների փոխադրում

Բեռնափոխադրումների կազմակերպման հետ կապված խորհրդատվություն
•Ոչ ստանդարտ բեռների փոխադրման համար համապատասխան թույլտվությունների ձեռքբերում
•Օպտիմալ երթուղիների մշակում
•Բեռների ամրացման և դրանք տրանսպորտային միջոցի մեջ տեղադրման սխեմաների պատրաստում
•Բեռների առաքում «դռնից դուռ»` բեռի ընդունում մատակարարի կողմից և դրա առաքում պատվիրատուին՝ համաձայն հայտի:
•Բեռնման և բեռնաթափման աշխատանքների կազմակերպում և վերահսկողություն:
•Բեռի ընթացքի վերահսկողություն և մշտապես հավաստի ինֆորմացիայի տրամադրում պատվիրատուին

Ապահովագրություն

Բեռների ապահովագրությունը պաշտպանական միջոց է ֆորս մաժորային իրավիճակների առաջացման դեպքում, որոնք կարող են տեղի ունենալ ճանապարհին և առաջացնել բեռների վնասում կամ կորուստ: Դուք կարող եք ապահովագրել Ձեր բեռները մեր ընկերության միջոցով: Բեռները ապահովագրված կլինեն ողջ փոխադրման ընթացքում՝ սկսած բարձումից մինչ պահեստում բեռնաթափումը: Բեռների ապահովագրությունը հանդիսանում է պաշտպանման միջոց դժբախտ պատահարներց, որոնք կարող են տեղի ունենալ ճանապարհին և առաջացնել բեռների վնասում կամ կորուստ: Մեր ընկերությունը համագործակցում է «Ռոսգոսստրախ Արմենիա» ընկերության հետ, որը երաշխավորում է փոխադրման արդյունքում կրած վնասների ամբողջական փոխհատուցում: