Կիսակցորդ (տենտային)

 

Այս տեսակն օգտագործվում է գրեթե բոլոր տեսակի բեռների համար: Տենտը հնարավորություն է տալիս իրականացնել բարձումներ մեքենայի կողքերից, վերևից և ետնամասից:
Տարողունակություն- 20-25տ, 22-33 եվրոպալլետ
Ներքին ծավալ- 60-92 մ3

Սառնարան մեքենա:

Սառնարան կիսակցորդ: Սրանք օգտագործվում են հիմնականում այն բեռների համար, որոնք շուտ փչացող են և ունեն պահպանման հատուկ պահանջներ: Սառնարան մեքենան հնարավորություն է տալիս պահպանել +25°С ից -25°С.
Տարողունակություն- 20-25տ, 22-33 եվրոպալլետ
Ներքին ծավալ- 60-92 մ3

 

Ավտոգնացք

Այս տեսակի մեքենաների հիմնական առավելությունը բարձման և բեռնաթափման արագ կազմակերպումն է և ներքին մեծ ծավալը: Թերությունն այն է, որ հնարավորություն չի տալիս բարձել մեծ երկարությամբ  ապրանքներ:
Տարողունակություն- 16-25 տ, 22-33 եվրոպալլետ
Ներքին ծավալ- 60-120 մ3

 

Իզոթերմ (Թերմոս)

Այս տեսակը հիմնականում օգտագործվում է սննդի և նմանատիպ ապրանքների փոխադրման համար: Այն հնարավորություն ունի երկար ժամանակ պահպանել որոշակի ջերմաստիճան:
Տարողունակություն- 3-25 տ, 6-33 եվրոպալլետ
Ներքին ծավալ- 30-92 մ3

 

Բաց պլատֆորմ:

Հիմնականում օգտագործվում են այն ապրանքների համար, որոնք կայուն են ջերմաստիճանային արտաքին ազդեցությունների նկատմամբ: Օգտագործվում են նաև գերմեծ սարքավորումների փոխադրման ժամանակ:
Տարողունակությունը- 15-20տ

«Jumbo»

Այն իրենից ներկայացնում է մեծ տարողությամբ կիսակցորդ:
Տարողունակություն- մինչև 20 տ, 33 եվրոպալլետ
Ներքին ծավալ- 96-125 մ3

Ցիստեռն

Օգտագործվում է պարենային և ոչ պարենային հեղուկ բեռների փոխադրման համար:
Տարողունակությունը- 12-20տ
Ներքին ծավալը-6-40 մ3